Usrah menjadi agenda utama dalam pembinaan jati diri pejuang Islam. Para pelajar KUIZM diwajibkan untuk terlibat dalam aktiviti usrah yang diadakan setiap 2 minggu sepanjang sesi perkuliahan. Tidak terkecuali kepimpinan pelajar Majlis Perwakilan Mahasiswa KUIZM (MPMK) juga mempunyai usrah khas kepimpinan.

 

 

 pic 149 1

pic 149 2

pic 149 3

pic 149 4

pic 149 5

"Generasi Murabbi Pemacu Ummah"