KUIZM, 6 Januari 2016 - Peperiksaan akhir semester bagi sesi September 15 Januari 16 sedang berlangsung. Semoga semua pelajar dapat menjawab dengan baik dan mengecapi kejayaan.

 

 

pic imtihanjan2016