KUIZM, 6 Januari 2016 - Peperiksaan akhir semester bagi sesi September 15 Januari 16 sedang berlangsung. Semoga semua pelajar dapat menjawab dengan baik dan mengecapi kejayaan.

 

 

pic imtihanjan2016

log kuizm

Log Masuk

Emel

log kuizmorg

Kalam Murabbi

pos kalammurabbi 01

Bayanul Ahkam

pos bayanulahkam 03

Coretan Duat

pos coretanduat 02

Mukabuku

TV KUIZM