KUIZM, 28 Disember 2015 - Satu perbincangan khas untuk mewujudkan kerjasama pendidikan antara KUIZM dan Pusat Dakwah Serantau (PDS), Yayasan Amal Malaysia telah diadakan.

KUIZM di wakili oleh Ustaz Mohd Norhan Hamsi (Hal Ehwal Pelajar) dan Ustazah Nadiah Binti Abdul Rahman (Ketua Jabatan Dakwah & Komunikasi),  manakala Pusat Dakwah Serantau (PDS) diwakili Mudirnya iaitu Al-Fadhil Ustaz Misbahul Munir Masduki.

Turut serta dalam gambar merupakan kanak-kanak muallaf yang berasal dari Sabah dan Sarawak yang sedang belajar di Pusat Dakwah Serantau.

pic 146

log kuizm

Log Masuk

Emel

log kuizmorg

Kalam Murabbi

pos kalammurabbi 01

Bayanul Ahkam

pos bayanulahkam 03

Coretan Duat

pos coretanduat 02

Mukabuku

TV KUIZM